Vakava järjestää monenlaisia tilaisuuksia ja tapahtumia, niistä löytyy tietoa täältä >>>

Vakava – Yhdessä enemmän: Edunvalvontaa, koulutusta ja tiedotusta

 

  • Vakavan hallituksen alaiset sektorikohtaiset työryhmät vastaavat Vakavan neuvottelutoiminnasta. Periaatteena on, että päätöksentekoon osallistuvat kaikki ne jäsenjärjestöt, joita asia koskee.

  • Vakavan koulutusryhmä järjestää aktiivisesti monipuolista koulutusta akavalaisille luottamusmiehille ja toimihenkilöille. Painopiste on jäsenjärjestöhin kuuluvien julkisen sektorin luottamusmiesten koulutuksessa, mutta myös muiden sektoreiden ja järjestöjen toimistojen henkilökunnan tarve otetaan huomioon.

  • Vakava edistää tiedonkulkua jäsenjärjestöjen välillä. Vakava pyrkii myös helpottamaan Akavan neuvottelujärjestöjen välistä yhteydenpitoa.