Vakava on kaikkea paitsi vakavaa

 

Vakava on vuonna 1991 perustettu monialainen vaikuttaja, joka ajaa jäsenjärjestöjensä jäsenten etuja, palkkoja ja palvelusuhteen ehtoja neuvottelu- ja sopimustoiminnassa.

 

Vakavalla on asiantuntemusta ja neuvotteluvoimaa kaikilla sektoreilla ja jokaisella sektorilla on Vakavan hallituksen alainen ryhmän: valtioryhmä, yliopistoryhmä, yksityisryhmä, kirkkoryhmä ja kunta&soteryhmä.

Vakava - yhdessä enemmän!

 

Vakava osallistuu julkisen sektorin sopimustoimintaan JUKON kautta, ollen myös JUKON toiseksi suurin jäsen. Yksityisellä sektorilla Vakava vaikuttaa puolestaan Ylempien toimihenkilöiden neuvottelujärjestö YTN:n jäsenenä. Molempien toimielimissä vakavalaisilla on edustus, jolloin myös pienimpien ääni kuuluu.

Keskusjärjestö Akavaan Vakavan jäsenjärjestöt kuuluvat suoraan. Jäsenjärjestöt vastaavat itse ammatillisesta edunvalvonnastaan.

Tarkempaa tietoa toiminnastamme löytyy täältä

 

Yhdessä enemmän. Vakavan kautta jäsenet pääsevät osallistumaan neuvottelujärjestöjen toimintaan.