Jäsenliitot

Vakavan jäsenjärjestöt ovat keskusjärjestö Akavan pieniä ja keskisuuria jäsenliittoja. Suurimmalla osalla on jäseniä kaikilla sektoreilla. Yliopistoissa, puolustuksessa ja rajalla sekä kirkon sektorilla toimivissa järjestöissä hallitsee yksi sektori.


 

Turvaa työhön ja iloa elämään

 

Agronomiliitto (AGRL) on palvelu- ja etujärjestö, joka ajaa jäsentensä ammatillisia ja yhteiskunnallisia etuja. Liitto yhdistää koko ruokaketjun: siihen kuuluu noin 6 000 maatalous-, elintarvike-, ravitsemus-, ja kuluttajatieteiden asiantuntijaa.

Lisätietoa: www.agronomiliitto.fi


 

Yhdessä saavutamme enemmän 

 

AKI-liitot ry huolehtii jäsenjärjestöjensä Suomen Kanttori-urkuriliiton, Suomen kirkon pappisliiton ja Suomen teologiliiton jäsenten palkka- ja muusta edunvalvonnasta, AKI-yhteisön viestinnästä sekä työmarkkina- ja järjestöyhteyksistä.

Lisätietoa: www.akiliitot.fi

 


 

Ammattiliitto Ava ry

 

Ammattiliitto Ava ry toimii kattojärjestönä kolmelle valtiosektorin liitolle, joita ovat Verovirkailijain Liitto ry, Tullivirkamiesliitto ry ja Ulkoasiainhallinnon Virkailijayhdistys ry. Ammattiliitto Ava ry:n tarkoituksena on edistää ja valvoa asiantuntijaorganisaatioissa työskentelevien jäsentensä yhteisiä etuja työelämässä ja yhteiskunnassa. Järjestön yhteenlaskettu jäsenmäärä on 5 700.

 

Lisätietoa: www.ammattiliittoava.fi


 

AYR - vastuullinen ja edullinen  väylä ammattilliseen järjestäytymiseen


Akavan Yleinen Ryhmän toiminnan tarkoituksena on valvoa ja edistää jäsentensä yhteiskunnallisia, taloudellisia, ammatillisia ja koulutuksellisia etuja. AYR:n tavoite on pitää jäsentensä palkkaus ja muut edut ajan tasalla  korjaten samalla havaitut epäkohdat.

Lisätietoa: www.ayr.fi


 

DTL - antaa tukipilarit työllesi


Diakoniatyöntekijöiden Liitto on diakoniatyöntekijöiden ja opiskelijoiden
alan suurin ammattijärjestö, jo vuodesta 1958.

Lisätietoa: www.dtl.fi


 

Tärkeää työtä itseäsi unohtamatta

 

Kasvatuksen ja nuorisotyön asiantuntijat KNT on kristillisessä kasvatus-, opetus- tai sosiaalityössä toimivien ja näihin tehtäviin opiskelevien liitto. Liitto vaikuttaa kristillisen kasvatuksen virkojen ja aseman vahvistamiseen kirkossa. 

Lisätietoa: www.knt.fi


 

Valoisamman tulevaisuuden tekijät

 

Luonnon,- ympäristö- ja metsätieteilijöiden liitto Loimu ry:hyn kuuluu jo noin 15 000 eri alojen asiantuntijaa - luonnontieteilijöitä, ympäristötieteilijöitä ja metsätieteilijöitä. Jäsenemme työskentelevät teollisuuden ja kaupallisten yritysten palveluksessa, yliopistomaailmassa, tutkimuslaitoksissa ja julkisella sektorilla. Valvomme jäsentemme etuja kaikilla sektoreilla. 

Lisätietoa: www.loimu.fi


 

Tiedossa tulevaisuus

 

Professoriliitto (PRL) toimii jäsentensä ammatillisena yhdyssiteenä ja työmarkkinajärjestönä tarkoituksenaan valvoa ja edistää jäsentensä yhteisiä taloudellisia, sosiaalisia ja muita palvelussuhteeseen liittyviä etuja, edistää jäsentensä tieteellisiä ja ammatillisia pyrkimyksiä sekä parantaa ja ylläpitää jäsentensä yhteiskunnallista asemaa ja arvostusta.

Lisätietoa: www.professoriliitto.fi


 

Päällystöliitto ry, turvallisesti huomiseen

 

Päällystöliitto (PL) ry on puolustusministeriön ja sisäasiainministeriön hallinnon aloilla toimiva valtakunnallinen ammattijärjestö, joka tarjoaa edunvalvonta- ja jäsenpalveluja puolustushallinnon ja Rajavartiolaitoksen palkatulle henkilöstölle.

Lisätietoa: www.paallystoliitto.fi


 

SEAL logo.

Siviilijohtajien, erikoisupseerien ja asiantuntijoiden liitto SEAL ry

 

SEAL ry:lla on yli 60 vuoden kokemus ja perinteet maanpuolustuksen teknisen henkilöstön  edunvalvonnassa. Meillä jäseninä teknikoita, insinöörejä, diplomi-insinöörejä, tohtoreita ja muita korkeakoulutettuja asiantuntijoita puolustusvoimissa ja kumppaneilla. SEAL ry:llä on luottamukselliset ja suorat neuvottelusuhteet kumppaneiden, puolustusvoimien ja puolustusministeriön eri neuvotteluosapuolien kesken.

Lisätietoa: www.sealry.org


 

Me teemme tulevaisuuden farmasiaa

 

Suomen Farmasialiitto on proviisorien, farmaseuttien, lääkealan erityiskoulutettujen ja alan opiskelijoiden ammattiliitto, jäseniä meillä on noin 8000. Valtaosa jäsenistämme työskentelee yksityisissä apteekeissa. Apteekkien lisäksi farmasian asiantuntijoita on esimerkiksi sairaaloissa, lääketeollisuudessa ja valtion palveluksessa mm. Fimeassa ja Kelassa. Farmasialiitto on perustettu 1917.

 

Lisätietoa: www.farmasialiitto.fi


 

SPJL – Me turvaamme selustasi

 

Suomen Poliisijärjestöjen Liitto (SPJL) ajaa noin 11.000 jäsenensä etuja poliisihallinnossa, oikeushallinnossa ja Hätäkeskuslaitoksessa. SPJL on Suomen suurin poliisimiehet, poliisin ja oikeuslaitoksen toimistotehtävissä toimivat sekä hätäkeskuksissa työskentelevät ammattilaiset yhdistävä järjestö.

Lisätietoa: www.spjl.f


 

Suomen Psykologiliitto - Yhteistyössä psykologian ja psykologien parhaaksi

 

Suomen Psykologiliitto on psykologien ammattijärjestö, joka on perustettu vuonna 1957. Psykologiliitto edistää jäsentensä palkka- ja ammatillisia etuja sekä työllisyyttä. Liitto pyrkii myös vaikuttamaan psykologeja koskevaan yhteiskunnalliseen päätöksentekoon ja lainsäädäntöön.


Lisätietoa: www.psyli.fi


 

Puheterapeuttien edunvalvontaa vuodesta 1966

 

Suomen Puheterapeuttiliitto (SPTL) ry on puheterapeuttien sekä puheterapeutiksi opiskelevien valtakunnallinen ammattijärjestö, joka ajaa ammatillisia, koulutuksellisia ja palvelusuhteen ehtoihin liittyviä etuja.

Lisätietoa: www.puheterapeuttiliitto.fi


 


 


 

Isänmaa tarvitsee puolustajansa - upseerin. Upseeri tarvitsee puolustajansa - Upseeriliiton

 

Upseeriliitto (UL) on Akavalainen ammattijärjestö, jonka jäsenmäärä 1.1.2013 oli 5990. Upseerien järjestäytymisaste puolustusvoimissa on yli 98 %.  Liiton tärkein tehtävä on jäsenistön edunvalvonta. Upseeriliitto julkaisee Sotilasaikakauslehteä, joka on maamme johtava sotilasalan ammattilehti ja jäsenkunnan järjestölehti. Upseeriliiton toimisto sijaitsee Upseeritalossa Katajanokalla Helsingissä.

Lisätietoa: www.upseeriliitto.fi