Hallitus

Jokaisella Vakavan jäsenjärjestöllä on edustus liiton hallituksessa. Liiton sääntöjen mukaan puheenjohtaja ja kaksi varapuheenjohtajaa valitaan hallituslaisten keskuudesta. 

Hallitus kokoontuu vuoden aikana noin 11 kertaa. Hallitus järjestää myös seminaareja vuosittain, joka toinen vuosi niin sanotusti omalla porukalla ja joka toinen vuosi laajennettuna liittojen asiamiehille ja luottamusjohdolle. 

Hallituksen yhteystiedot ovat nähtävillä yhteystiedot välilehdellä.