Tapahtumat 2022

 

Vakava ry järjestää neuvottelujärjestö JUKOn sateenvarjon alla koulutusta JUKOn luottamusmiehille. Valtiolla yhteistyötä tehdään JEAn ja Talentian kanssa. Kuntakoulutuksissa yhteistyötä tehdään JEAn, Talentian, Suomen Terveydenhoitajaliiton ja Kuntoutusalan Asiantuntijoiden kanssa. Yliopistosektorilla yhteistyötä tehdään JEAn kanssa. Lisäksi järjestetään sektorit ylittäviä neuvottelutaidon koulutuksia.

Alla vuoden 2022 koulutuskalenteri. Kevään 2022 koulutuksia järjestetään pääsääntöisesti etäyhteydellä.

Tämän lisäksi on vielä jäsenliittojen omat koulutukset, joista löytyy tietoa jäsenliittojen omilta kotisivuilta. 

JUKO kouluttaa luottamusmiehiä myös omilla kursseillaan. Tutustu JUKOn koulutuksiiin tästä.

Yksityisen sektorin luottamusmieskoulutuksista vastaa YTN. Heidän koulutuksistaan lisää tietoa täältä

 

VUODEN 2022 KOULUTUKSIEN MUOTO (ETÄ-/ LÄHIKOULUTUS) TULLAAN TARKASTELEMAAN TAPAUSKOHTAISESTI JOKAISEN KOULUTUKSEN OSALTA. SEURAATTEHAN LIITTOJENNE TIEDOTUSTA. KOULUTUKSISSA TULLAAN NOUDATTAMAAN VIRANOMAISTEN SUOSITUKSIA.

 

Valtiosektorin koulutukset

Ajankohta

Järjestäjä

Tilaisuus ja aihe

17.-18.5

Helsinki

JEA + VakavaLuottamusmiesten-neuvottelupäivät: Perhevapaat, työuran tukeminen, eläkkeet

7.-9.9

laivalla
VakavaTurvallisuusalojen luottamusmiesten neuvottelupäivät

31.8.-2.9.

laivalla
Vakava +JEALuottamusmiesten neuvottelupäivät: Yhteistoiminta ja neuvottelutaidot

11.-12.10

Tampere
Vakava +JEALuottamusmiesten peruskurssin kertaus  
30.11.-1.12JEA +VakavaLM-neuvottelupäivät: Palkkausjärjestelmä

 

Kuntasektorin koulutukset

Ajankohta

Järjestäjä

Tilaisuus ja aihe

25.-26.1.VakavaLuottamusmiesten peruskurssi 1. webinaari: Luottamusmiesjärjestelmä
16.-17.3. TalentiaLuottamusmiesten neuvottelupäivät
26.4.2022KALuottamusmiesten neuvottelupäivät
19.-20.5. JEALuottamusmiesten jatkokurssi
29.-21.9. Talentia +KALuottamusmiesten neuvottelupäivät 
13.-14.10. JEALuottamusmiesten jatkokurssi 
1.-2.11. STHLLuottamusmiesten neuvottelupäivät 
24.-25.11. VakavaLuottamusmiesten peruskurssi 2

 

Kunnan luottamusmiesten peruskurssi 1.

Tavoite

Tavoitteena on, että luottamusmies saa valmiuksia ja keinoja hoitaa luottamustehtäväänsä. Koulutuksen tavoitteena on antaa perustiedot sopimusjärjestelmistä, luottamusmiesjärjestelmästä sekä valmiuksia paikallistason sopimustulkintoihin. Lisäksi lisätä tietoutta työmarkkinajärjestelmän rakenteesta ja toiminnasta.

Toteutus

Koulutus toteutetaan kahden päivän pituisena lähiopetusjaksona. Koulutukseen osallistujat saavat kurssimateriaalin, johon osa lähiopetuksesta perustuu. 

Kunnan luottamusmiesten peruskurssi 2.

Tavoite

Koulutuksessa syvennytään KVTES:in asiasisältöihin. Tavoitteena on, että luottamusmies saa perustiedot KVTES:in palkkaus- ja työaikamääräyksiin liittyvistä säädöksistä kuten laista, sopimuksista ja suosituksista. Koulutuksen tavoitteena on taata luottamusmiehille riittävät tiedot oman sopimusalan asiasisältöjen tuntemiseen ja tukea luottamusmiestehtävään.

Toteutus

Koulutus toteutetaan kahden päivän pituisena lähiopetusjaksona. Koulutukseen osallistujat saavat kurssimateriaalin, johon osa lähiopetuksesta perustuu.

 

Kirkkosektorinkoulutukset

Ajankohta

Järjestäjä

Tilaisuus ja aihe

29.-30.9.2022VakavaLuottamusmieskurssi: Uusi sopimus

 

Yliopistosektorin koulutukset

Ajankohta

Järjestäjä

Tilaisuus ja aihe

tammikuuJUKOWebinaari luottamusmiehille ja lakkotoimikunnille: Valmistautuminen neuvottelukierrokseen
tammi-helmikuuJUKOWebinaari: IPR 
huhtikuuJUKOWebinaari: Uusi sopimus
18.-19.5JUKOPLM-neuvottelukunta
23.9.Vakava/JEAWebinaari: Luottamusmiesten tiedonsaantioikeus
10.-11.10JUKOLuottamusmieskurssi: Peruskurssi tai teemakurssi
14.-15.11JUKOPLM-neuvottelupäivät

 

Sektorit ylittävää koulutusta

Ajankohta

Järjestäjä

Tilaisuus ja aihe

15.3.2022Vakava Neuvottelutaidon kurssi
19.10.2022Vakava Neuvottelutaidon kurssi
2023Vakava Luottamusmiesten yhteinen kurssi: LM-hyvinvointi ja jaksaminen