Vakava vahvistuu jälleen

21.11.2016

Vakava ry kattaa 1.1.2017 alkaen jo 16 akavalaista liittoa ja ns. laskennallinen jäsenmäärä nousee lähes 60 000 jäseneen ja kokonaisjäsenmäärä 80 000. Tulevan muutoksen taustalla on Kirkon Akateemiset AKI ry:n ja Suomen Poliisijärjestöjen Liitto ry:n (SPJL) liittyminen Vakavan jäseneksi, joista molemmista on järjestöpäätökset jo tehty. Näiden liittojen mukaantulo vahvistaa Vakavan toimintaa erityisesti kirkon ja valtion sektoreilla.

 

Em. uusien liittojen lisäksi Vakavaa vahvistaa myös Metsänhoitajaliitto ry:n, Luonnontieteiden Akateemisten Liitto LAL ry:n ja Ympäristöasiantuntijoiden keskusliitto YKL ry:n yhdistyminen Luonnon-, ympäristö- ja metsätieteilijöiden liitto Loimu ry:ksi 1.1.2017. Loimu jatkaa Vakavan jäsenenä, jolloin Vakavan jäsenmäärä kasvaa YKL:n jäsenmäärällä. Metsänhoitajaliitto ja LAL ovat aiemminkin olleet Vakavan jäseniä.

 

Vakavan vahvistuminen on osoitus siitä, että demokraattinen toimintatapamme ja hyvä yhteistyö jäsenliittojen kesken kantaa hedelmää. Yhdessä olemme enemmän.

 

Vakava toivottaa uudet jäsenet tervetulleiksi.